Fibo MT5

اندیکاتور فیبوتاچی مولتی تایم فرم

اندیکاتور فیبوتاچی مولتی تایم فرم این امکان را فراهم میکند تا خطوط فیبوناچی را در دو تایک فرم در یک پنجره مشاهده نمایید

اندیکاتور فیبوتاچی مولتی تایم فرم نسخه متاترید 4 و 5

Fibo MT5