Tag Archives: https://www.bestorderinvest.com/forexnews/calendar.xml

اندیکاتور نمایش اخبار فارکس فکتوری

اندیکاتور نمایش اخبار فارکس فکتوری

با نصب این اندیکاتور تقویم اقتصادی فارکس روی متاتریدر نمایش داده می‌شود. در این اندیکاتور هم رویدادهای اقتصادی با خطوط عمودی بر روی نمودار نشان داده می‌شوند. اندیکاتور اخبار فارکس بر روی تمام جفت ارزها قابل‌استفاده است و تأثیر اخبار را به همراه زمان انتشار آن نشان می‌دهد.
نسخه 4 و 5 متاتریدر در سایت موجود است

Continue Reading